Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

De Autoriteit Financiele Markten

Dit is het toezichtorgaan van de financiële dienstverlening in Nederland. Zij houden toezicht op alle processen van financiële instellingen en zorgen ervoor dat alles via de regels verloopt. Er zijn regels opgesteld waar iedereen die betrokken is bij financiële dienstverlening zich aan dient te houden. Deze regels staan beschreven in de Wet op de Financiële dienstverlening (WFD).

klantprofiel

De AFM zorgt ervoor dat deze regels nageleefd worden. De AFM kan in geval van het overtreden van deze regels boetes opleggen en zelfs in geval van een ernstige overtreding de vergunning intrekken. Door het invoeren van deze regels moet een adviseur kunnen verklaren waarom er is gekozen voor een bepaald voorstel. Hiervoor is het klantprofiel in het leven geroepen. Aan de hand van het klantprofiel toetst een adviseur u op een aantal punten en vervolgens brengt de adviseur op basis van die gegevens een advies uit.