Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

Het Contactorgaan Hypothecaire Financiers

Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) stelt de norm vast voor het verstrekken van een hypotheek op basis van uw inkomen. Op basis van een toetsrente, die per kwartaal wordt vastgesteld, berekent het CHF wat u maximaal kunt lenen.

Dit is echter alleen een leidraad; banken mogen hiervan afwijken. De bank moet echter de klant wel kenbaar maken dat hij meer leent dan de CHF norm. En er moet onderbouwd kunnen worden waarom deze klant meer zou moeten kunnen lenen dan die CHF norm.

Ook heeft het CHF afspraken gemaakt over het model taxatierapport. Deze afspraken dienen banken te accepteren, zodat er voor alle partijen duidelijkheid en transparantie is.

Tip: Opzijnbest.nl