Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

Hypotheek met NHG

Een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een hypotheek met garantie. De garantie heeft betrekking op de geldverstrekker, die met nhg verzekerd is van de aflossing van de hypotheek. De Nationale Hypotheek Garantie biedt de mogelijkheid om op een goedkope wijze, maar vooral ook een verantwoorde wijze een hypotheek af te sluiten.

Doel van hypotheek met nhg

Het doel van de hypotheek met nhg is oorspronkelijk gestoeld op het realiseren en stimuleren van het eigen woningbezit. Banken, waar een hypotheek met nhg kan worden afgesloten, hebben de zekerheid van garantie van betaling van de hypotheekschuld en bieden daarom de mogelijkheid aan consumenten een volledige hypotheek af te sluiten. Inbreng van eigen geld kan hierdoor achterwege blijven. De woning kan namelijk door een hypotheek met nhg volledig gefinancierd worden. Dit betekent dat ook de notariskosten, overdrachtsbelasting en makelaarskosten meegenomen kunnen worden in de financiering. Door deze zekerheid voor banken, wordt ook een voordeel geboden aan de consument. Wie namelijk een hypotheek met nhg afsluit, kan ervan uitgaan dat er een korting wordt gegeven op de rente. Dit verschil kan wel oplopen tot 0,8 procent, afhankelijk van de bank waar de hypotheek met nhg zal worden afgesloten. Voor het aanvragen van een hypotheek met nhg kunt u uw gegevens invullen, waarna u een passende offerte wordt toegezonden.

Verantwoord lenen hypotheek met nhg

Consumenten kunnen er van op aan dat het lenen op basis van een hypotheek met nhg verantwoord is. Er wordt namelijk rekening gehouden met de normen zoals deze zijn vastgesteld door het NIBUD. Dit betekent dat er op basis van de vastgestelde inkomensnormen een maximaal inkomensdeel aan woonlasten mag worden uitgegeven. Wie kiest voor een hypotheek met nhg, kan dus op een financieel verantwoorde manier geld lenen voor het financieren van een woning.

Betalingsproblemen bij hypotheek met nhg

Ondanks dat er zorgvuldig rekening wordt gehouden met de inkomensnormen, kan er zich altijd een situatie voordoen waarbij er zich betalingsproblemen met betrekking tot de maandelijkse betaling van de hypotheekschuld kunnen voordoen. Arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid leiden immers tot een inkomensachteruitgang, waar ook een hypotheek met nhg niet in kan voorzien. In dat geval kan bij een gedwongen verkoop van de woning de opbrengst minder zijn als de hypotheekschuld. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning zal in dergelijke situaties de hypotheekschuld, die dan nog overblijft voldoen aan de bank en neemt daarbij de vordering van de hypotheekschuld over van de bank. Het is dus niet zo dat het restant van de hypotheekschuld wordt kwijtgescholden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Dit zal alleen gebeuren in specifieke situaties en per afzonderlijk geval beoordeeld moeten worden. Wilt u ook weten hoe u veilig kunt lenen? Laat dan uw gegevens achter en wij zorgen voor een gerichte offerte voor een veilige hypotheek met nhg.

=>VRAAG SNEL EEN GRATIS OFFERTE AAN!