Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

Uw hypotheek oversluiten?

Bij het oversluiten van een hypotheek is er sprake van het afsluiten van een nieuwe hypotheek, waarmee de bestaande hypotheek afgelost wordt. Aangezien het oversluiten niet in alle gevallen zinvol is, wordt altijd aangeraden om het effect van het oversluiten van de hypotheek te beoordelen aan de hand van de individuele situatie. Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen om te kiezen voor het oversluiten van de hypotheek.

Stappenplan

De meest voorkomende situatie is die waarin de bestaande hypotheek een hoog rentepercentage kent en de huidige marktrente aanzienlijk lager ligt. Bij het oversluiten van een hypotheek zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten worden. Om inzicht te geven in die procedure van het oversluiten van de hypotheek wordt hieronder een toelichting gegeven voor het oversluiten van de hypotheek. Ook zullen de voordelen en eventuele nadelen van het oversluiten van de hypotheek aan de orde komen. Daardoor ontstaat een duidelijk inzicht en kan u een weloverwogen beslissing nemen over het wel of niet oversluiten van de bestaande hypotheek.

=> VRAAG DIRECT EEN GRATIS HYPOTHEEKOFFERTE AAN