Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is om een aantal redenen interessant en een van de redenen is, dat de netto maandlasten bij een dergelijke hypotheek vergelijkbaar zijn met een aflossingsvrije hypotheek. Gedurende de looptijd wordt er namelijk alleen rente betaald, zodat er geprofiteerd kan worden van de rentevermindering bij de inkomstenbelasting. Naast de rente wordt er maandelijks overigens wel een bedrag betaald, waarmee belegd gaat worden om kapitaal op te bouwen. Met de opbrengsten vanuit het opgebouwde kapitaal gedurende de looptijd is het de bedoeling om de hypotheekschuld in een keer te kunnen aflossen.

=> VRAAG DIRECT EEN GRATIS OFFERTE AAN VOOR EEN BELEGGINGSHYPOTHEEK

Aflossen van de beleggingshypotheek

Maandelijks wordt een apart bedrag gebruikt voor het opbouwen van kapitaal, door middel van het geld te beleggen. Zoals waarschijnlijk iedereen weet, is beleggen niet geheel zonder risico. Het rendement van de beleggingen kan namelijk variëren en dat betekent dat er geen absolute garantie kan worden gegeven, dat het opgebouwde kapitaal aan het einde van looptijd, voldoende zal zijn om de schuld van de hypotheek mee af te lossen. Het is echter ook zo, dat bij een onverwacht goed rendement er een dusdanig kapitaal wordt opgebouwd, dat de hypotheekschuld kan worden voldaan en dat er nog een winstbedrag overblijft. Het is ook raadzaam om eens de verschillende rentetarieven te vergelijken. Dit kan veel voordeel opleveren. Vergelijk rente tarieven hier.

Kiezen voor een beleggingshypotheek

Wie kiest voor een beleggingshypotheek kan gedurende de looptijd steeds profiteren van de renteaftrek voor een periode van 30 jaar. De maandlasten blijven, bij eenzelfde renteniveau, relatief laag en dit is meteen het grootste voordeel van deze hypotheekvorm. Het is vaak mogelijk om tussentijds geld bij te storten, zodat er extra geld kan worden belegd en de rendementen kunnen worden vergroot. Aan de andere kant moet er ook rekening worden gehouden met een verplichte overlijdensrisicoverzekering en bestaat de kans dat men met een restschuld blijft zitten. Ook moet in overweging worden genomen dat, wanneer een beleggingshypotheek tussentijds wordt beëindigd er nog te weinig rendement is geweest, zodat het financiële voordeel van beleggingen niet gehaald zal worden.

Advies over een beleggingshypotheek

Voor elke hypotheek geldt dat het belangrijk is om erachter te komen welke vorm het meest geschikt is en dat geldt ook voor de beleggingshypotheek. Een professioneel advies afgestemd op de persoonlijke situatie en financiële omstandigheden is dan ook noodzakelijk. De adviseur geeft u bijvoorbeeld inzicht in de gevolgen van een beleggingshypotheek bij een slecht rendement, het rendement dat nodig is om de hypotheek af te lossen, maar ook in het beste rendement van beleggingen, waarmee er aan de eindstreep zelfs geld overblijft.

Voor meer informatie en een op maat gemaakt advies, wordt aangeraden contact op te nemen met een deskundig adviseur.

=> VRAAG DIRECT EEN GRATIS OFFERTE AAN VOOR EEN BELEGGINGSHYPOTHEEK