Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

Effectenhypotheek

Een effectenhypotheek is een vorm, waarbij er gedurende de looptijd niets wordt afgelost, maar aan het einde van de looptijd het opgebouwde vermogen gebruikt wordt voor de aflossing. De opgebouwde vertegenwoordigde waarde op de effectenrekening is het bedrag, waarmee de schuld kan worden afgelost. Een effectenhypotheek is in die zin dan ook net even anders als een beleggingshypotheek, want bij een effectenhypotheek is er sprake van een effectenrekening in plaats van een beleggingsverzekering. Dit brengt wel een aantal voordelen met zich mee.

=> VRAAG DIRECT EEN GRATIS OFFERTE AAN VOOR EEN EFFECTENHYPOTHEEK

Voordelen van de effectenhypotheek

Het voordeel van een effectenhypotheek is dat er meer flexibiliteit is, met betrekking tot het soort beleggingen en het risico dat men wenst te lopen. Bij de opbouw van beleggingen in de effectenportefeuille is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een periodieke gelijkblijvende inleg te kiezen, maar kan de voorkeur ook worden gegeven aan het storten van een groot bedrag ineens, waarmee het rendement moet worden behaald. Tussen deze uitersten zijn er nog allerlei mogelijkheden zoals een combinatie van mogelijkheden of het tussentijds wijzigen van de beleggingsvorm en categorie. Een enkele hypotheekverstrekker biedt de mogelijkheid om een hogere hypotheek af te sluiten, dan nodig is voor de aankoop van de woning, om met het deel dat overblijft de inleg op de effectenrekening te financieren. Uiteraard is het hypotheekbedrag dan hoger en zullen er hogere maandlasten aan verbonden zijn. Een ander voordeel van de effectenhypotheek is, dat de netto maandlasten laag blijven door de renteaftrek, waar 30 jaar gebruik van kan worden gemaakt.

Extra inleg bij effectenhypotheek

Bij de meeste effectenhypotheken is het mogelijk om gedurende de looptijd een extra inleg te doen, om op die manier het verwachte rendement verder te verhogen. De vraag of dit verstandig is, zal afhankelijk zijn van de persoonlijke wensen op dit gebied. Indien er over extra vermogen wordt beschikt, dan is het zeker een optie om het geld in te leggen voor extra rendement op de effectenhypotheek, maar er zijn ook andere mogelijkheden om het extra kapitaal voor een andere beleggingsvorm te gebruiken. Op die manier wordt er namelijk gebruik gemaakt van risicospreiding.

Informatie en advies

De financiële gevolgen van het afsluiten van een effectenhypotheek zijn lang niet altijd duidelijk en daarom wordt ook altijd geadviseerd een adviseur in te schakelen, die uitleg en inzicht kan geven in de financiële gevolgen. Daarbij moet er niet alleen worden uitgegaan van prachtige rendementen, maar zal de adviseur ook op het risico moeten wijzen die een effectenportefeuille met zich mee kan brengen.

Voor een op uw situatie afgestemd advies, is het raadzaam om contact op te nemen met een financieel adviseur.

=> VRAAG DIRECT EEN GRATIS OFFERTE AAN VOOR EEN EFFECTENHYPOTHEEK