Tijdlijn Hypotheken

Uw situatie

Selecteer een fase:

Voorlopig koopcontract

koopcontract

Als overeenstemming is bereikt over de prijs wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Hier worden alle voorwaarden en overeengekomen punten in opgenomen:

  • De prijs die is overeengekomen met de verkoper.
  • De datum waarop de woning overgedragen dient te worden.
  • De datum waarop de opgenomen ontbindende voorwaarden verlopen.

 Hier treft u een standaard koopakte.

Om de koop die u overeen bent gekomen te financieren, heeft u een hypotheek nodig.
=>BEREKEN UW HYPOTHEEK EN ONTVANG DIRECT EEN GRATIS OFFERTE

Tekenen van de overeenkomst:

Op afspraak bij de verkopend makelaar zal het voorlopig koopcontract moeten worden getekend door zowel de kopende als de verkopende partij. Echter de term 'voorlopig' is nogal misleidend. Zodra u namelijk de overeenkomst heeft getekend, dan zijn er wel degelijk consequenties. Want als u het contract wilt verbreken dan staat daar een boete op van 10 % van het aankoopbedrag.

3 dagen bedenktijd:

De koper behoudt zich het recht de overeenkomst binnen 3 dagen na ontvangst van de overeenkomst, zonder opgave van rede, te beëindigen. Omdat beschreven staat dat de bedenktijd in gaat op het moment dat u de overeenkomst in ontvangst neemt, is het om misverstanden te voorkomen verstandig de bevestiging van ontvangst te laten tekenen.

De waarborgsom / bankgarantie:

Het gebeurt geregeld dat de koper wordt gevraagd een waarborgsom van 10 % van het aankoopbedrag te storten. Hierdoor heeft de verkopende partij meer zekerheid dat de verkoop doorgang zal vinden. De financiering voor deze waarborgsom zal bijna altijd via een bankgarantie worden gedaan. U kunt deze aanvragen bij de partij waar u uw financiering wil onderbrengen. Mocht dat daar niet lukken, informeer dan bij uw hypotheekadviseur over de mogelijkheden.

De ontbindende voorwaarden:

In deze voorwaarden staan zaken vermeld die het mogelijk maken om alsnog onder het voorlopig koopcontract uit te komen:

  • Onder voorbehoud van financiering
  • Nationale Hypotheek Garantie

U kunt zich dan binnen de gestelde termijn beroepen op deze voorwaarden indien uw financiering niet rond komt of de Nationale Hypotheek Garantie wordt afgewezen. Om te voorkomen dat uw financiering niet rond komt of wordt afgewezen, kunt u vooraf het beste eerst uw hypotheek berekenen. Zo komt u in een later stadium niet voor vervelende verassingen te staan.